חינוך ואקדמיה

חינוך ואקדמיה

  • ערכות קליטה לסטודנטים
  • חשבונות ורישום בקשות בשירות עצמי של סגל וסטודנטים
  • בקשות לרכש וסבב חתימות
  • הערכות מרצים
  • תהליך לוועדות חקירה וערעורים
  • גמול מצוינות
  • השאלה ממעבדה
  • בקשות הגשה למחקר

Leave a Comment

Your email address will not be published.

15 + = 19