מוניציפאלי ותשתיות ציבוריות

מוניציפאלי ותשתיות ציבוריות

  • עדכון פרטים אישיים וחיוב הוראות קבע
  • בקשות הנחה לבעלי צרכים מיוחדים
  • בקשת להנחה בתשלום ארנונה
  • רישום למוסדות חינוך
  • מסמכי העברת בעלות
  • הנפקת תווי חניה
  • רישוי עסקים

בקשות פטור

Leave a Comment

Your email address will not be published.

98 − 89 =