רכש

קליטת ספקים
בקשה לרכישה וניהול תהליכי רכש
טעינת מילוני נתונים לרשימת ערכים (כמו מק”טים)
סבב אישורים וסעיפי תקציב
חיתום חשבוניות דיגיטליות
צירוף מסמכים וסבב אישורים וחתימות טורי או מקבילי ודינמי
סבב אישור חשבוניות ספק / פורטל ספקים
ארכוב ושמירת הצרופות במערכות הליבה

Leave a Comment

Your email address will not be published.

42 − = 35