שילוח ולוגיסטיקה

שילוח ולוגיסטיקה

  • שרשרת אישורים להובלת מטענים
  • סימון באמצעות האצבע על גבי תמונה בטופס אינטראקטיבי
  • עבודה משותפת של אנשי שטח ואנשי התפעול בשיתוף מסך
  • סימון מלאים ומילוי דו”חות

Leave a Comment

Your email address will not be published.

− 5 = 5