תפעול ותשתיות

בקשות לציוד מצוותי IT
בקשות שירות/ גישה למערכת
בקרת איכות ותחזוקה
התאמות לתקינה/רגולציה
בקשה לרכישה ואישור תקציב

Leave a Comment

Your email address will not be published.

5 + = 11